Table of Contents

Enum InteractiveBrokersOrderCondition.AgentDescriptions

Namespace
StockSharp.InteractiveBrokers
Assembly
StockSharp.InteractiveBrokers.dll

Descriptions of trader type by the 80A rule.

public enum InteractiveBrokersOrderCondition.AgentDescriptions
Extension Methods

Fields

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "Agency")] Agency = 1

Agency.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "AgencyPT")] AgencyPT = 7

Agency PT.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "AgencyPTIA")] AgencyPTIA = 4

Agency PTIA.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "AgentOtherMember")] AgentOtherMember = 2

Agency of other type.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "AgentOtherMemberPT")] AgentOtherMemberPT = 8

Agency of other type PT.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "AgentOtherMemberPTIA")] AgentOtherMemberPTIA = 5

Agency of other type PTIA.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "Private")] Individual = 0

Private trader.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "IndividualPT")] IndividualPT = 6

Individual PT.

[Display(ResourceType = typeof(LocalizedStrings), Name = "IndividualPTIA")] IndividualPTIA = 3

Individual PTIA.